MySpine Pravila privatnosti

I. Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Marker d.o.o. (u daljnjem tekstu: “Marker”), Varaždin, Vinka Međerala 4a, Hrvatska, obrađuje vaše osobne podatke. Marker je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Pažljivo pročitajte ova pravila kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako ih namjeravamo koristiti.

U okviru osobnih podataka koje prikupljamo, Marker je "voditelj obrade", tj. subjekt koji određuje u koje svrhe i kako se osobni podaci obrađuju. Možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected] na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku.

Našeg službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem e-maila: [email protected]

Marker ne obrađuje više osobnih podataka nego što je potrebno u svrhu izvršenja ugovora ili za sudjelovanje u aktivnosti unutar aplikacije MySpine. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

II. Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada kupite aplikaciju, kreirate račun i kada koristite aplikaciju.

Prikupljamo vaše osobne medicinske podatke koje unesete u aplikaciju.

Ako se aplikacija sruši, prikupljamo podatke koji su prouzročili pad kako bismo mogli poboljšati aplikaciju.

III. Koje podatke prikupljamo od vas?

Obvezni podaci koje prikupljamo su sljedeći: podaci o korisničkom računu (e-mail, lozinka, IP adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol) i medicinski podaci (datum operacije, vrsta operacije).

Ako se aplikacija sruši, prikupljamo podatke o rušenju aplikacije (specifikacije korisničkog uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar aplikacije).

Bez korištenja navedenih kategorija osobnih podataka nije moguće pristupiti niti koristiti aplikaciju.

Postoji mogućnost vlastitog unosa podataka u aplikaciju koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje aplikacije, kao što su osobni podaci (visina, težina, fotografija) te medicinski i zdravstveni podaci (anamneza, evidencija bolova, evidencija kretanja, vrijeme uzimanja lijekova, dnevne bilješke).

Ako dobrovoljno unesete ove podatke, mi ćemo ih obraditi.

IV. Svrha obrade osobnih podataka

Vaši osobni podaci obrađuju se samo kada je to potrebno za ispunjenje prava i obveza koje će proizaći iz poslovnih odnosa, u marketinške svrhe ili za poboljšanje našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva.

Osobni podaci se uglavnom prikupljaju izravno od vas kada ispunite potreban obrazac.

Marker koristi vaše osobne podatke za izvršavanje obveza proizašlih iz ugovora u kojem ste vi stranka te za pružanje usluge koju ste kupili.

Marker koristi vaše osobne podatke za personalizaciju vašeg iskustva.

Marker može koristiti vaše podatke u analitičke svrhe za poboljšanje i razvoj aplikacije te za marketing.

Pružamo mogućnost dijeljenja medicinskih/zdravstvenih podataka s drugima (putem poveznice ili e-pošte). U tom slučaju podaci su zaštićeni lozinkom koja je poznata samo vama i osobi s kojom dijelite tu lozinku (npr. liječnik).

V. Temelj obrade podataka

Pravna osnova za obradu podataka je ugovor sklopljen kupnjom aplikacije.

Obrada osobnih podataka nužna je za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka. Također, možemo obraditi vaše osobne podatke ako je to potrebno za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježemo.

U slučaju da je za obradu osobnih podataka potrebna suglasnost, voditelj obrade će zahtijevati takvu suglasnost.

VI. Prava korisnika

Imate sljedeća prava:

Pravo na pristup: imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, ali nisu ograničene na – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, pravo pristupa nije bezuvjetno pravo te prava i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. Imate pravo primiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje kopije koje zatražite, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: imate pravo od nas bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih osobnih podataka. S obzirom na svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, na primjer davanjem dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): pod određenim uvjetima imate pravo od nas zatražiti brisanje vaših osobnih podataka i mi smo dužni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: pod određenim uvjetima imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka. U tom slučaju takvi će podaci biti označeni i mogu se obrađivati samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: pod određenim uvjetima imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, a kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga imate pravo zahtijevati od nas da zaustavimo obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: pod određenim uvjetima imate pravo primiti svoje osobne podatke koje ste nam dali i to u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka.

Ako želite saznati više ili iskoristiti neko od navedenih prava, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu: [email protected].

Ako smatrate da su vam povrijeđena prava, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

VII. Pohranjivanje osobnih podataka

Vaši osobni podaci koji se prikupljaju bit će pohranjeni u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci zaštićeni su od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Marker koristi sigurnosne alate HTTPS internetski protokol te Algoritam za enkripciju korisničkih lozinki kako bi se u slučaju bilo kakvih neželjenih akcija sačuvali tajni podaci korisnika koje možda upotrebljavaju na drugim siteovima.

Podaci prikupljeni u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti pohranjuju se samo onoliko dugo koliko je to potrebno za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje vašu identifikaciju dulje nego što Marker razumno smatra potrebnim za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni. Marker će pohraniti određene osobne podatke na vrijeme koje je određeno zakonom ili propisom koji Marker obvezuje na pohranu podataka.

Marker pohranjuje osobne podatke dok korisnik ili administrator aplikacije ne izbriše račun.

Osobni podaci mogu se obrađivati do okončanja sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, uključujući i rok za podnošenje pravnih lijekova.

VIII. Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju aplikaciju i IT sustav ili pružaju usluge u ime Markera. Primjerice marketing, financije, oglašavanje, obrada plaćanja, dostava i druge usluge. Pružatelji usluga obvezni su, prema relevantnim ugovorima, koristiti povjerene podatke samo u skladu s našim pravilima i isključivo u strogo deklarirane svrhe. Također su dužni na odgovarajući način zaštititi vaše osobne podatke i čuvati ih kao profesionalnu tajnu.

IX. Prijenos osobnih podataka

Markeru kao voditelju obrade stalo je do zaštite vaših podataka. Obavještavamo vas da postoji mogućnost da se vaši osobni podaci prenose u treće zemlje, odnosno SAD, jer se koriste alati kao primjerice Google Play kojima je sjedište u SAD-u.

Marker je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere kako bi se utvrdilo prenose li se podaci, no ne možemo sa sigurnošću utvrditi dolazi li do prijenosa vaših osobnih podataka u treće zemlje.

X. Druge web stranice

Aplikacija MySpine može sadržavati poveznice na druge web stranice. Ova Pravila privatnosti se primjenjuju samo na aplikaciju MySpine, tako da kada se povezujete na druge web stranice, trebali biste pročitati njihova pravila privatnosti.

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge i na treće strane koje imaju zasebna pravila privatnosti, međutim, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, Marker je dužan obavijestiti svoje korisnike o podacima koje prikuplja Google pružanjem svojih usluga drugim pravnim i fizičkim osobama.

Marker ne može utjecati na obradu osobnih podataka od strane Googlea, kao posljedicu vaše upotrebe ovog alata. Pažljivo pročitajte ovaj odjeljak Pravila privatnosti da biste razumjeli kako Google obrađuje vaše osobne podatke.

Podaci koje prikuplja Google uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži (uključujući ime operatera i telefonski broj) te broj verzije aplikacije.

Osim toga, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Googleovim uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL zahtjeva za upućivanje.

Google prikuplja podatke kada Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Googleove poslužitelje - na primjer, kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava automatska ažuriranja. Ako koristite Android uređaj s Google aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje kako bi pružio informacije o uređaju i povezao se s našim uslugama. To uključuje informacije kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o padu i aplikacije koje ste instalirali.

XI. U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotreba kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaji. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.  Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

XII. Izmjene

Marker može promijeniti ova Pravila privatnosti objavljivanjem nove verzije dokumenta na internet stranici https://www.myspine-app.com/pravila-privatnosti/. Kada ažuriramo Pravila privatnosti, stavit ćemo datum na dno ove stranice kako bismo naznačili kada su Pravila privatnosti zadnji put ažurirana. Sve promjene stupit će na snagu kada objavimo ažurirana Pravila privatnosti. Ako se ne slažete s bilo kakvim promjenama, možete ukinuti svoj račun i odlučiti ne slati daljnje osobne podatke. Kada primjenjivi zakon zahtijeva vaš pristanak na određenu promjenu Pravila privatnosti na koja ste prethodno pristali, takva promjena neće se primjenjivati na vas sve dok ne date svoj pristanak.

Zatvori

„Kolačić” je mala tekstualna datoteka koja sadrži podatke koji se pohranjuju na vaše računalo. Kolačići se koriste samo u tehničke svrhe te za olakšavanje upotrebe internetske stranice. 

Jedna vrsta kolačića, „trajni kolačić”, sprema datoteku na vaše računalo na dulje vrijeme. Naknadno se može koristiti za prilagodbu internetske stranice sukladno izborima i željama korisnika. Druga uobičajena vrsta kolačića je „kolačić sesije”. Kada posjetite određenu internetsku stranicu, kolačići sesije se šalju između vašeg računala i poslužitelja radi prikupljanja podataka. Kolačići sesije ne spremaju se nakon zatvaranja internetskog preglednika. Više informacija o tome kako funkcioniraju kolačići možete pronaći na www.allaboutcookies.org. 

Neprekidno radimo na poboljšanju ove internetske stranice. Stoga koristimo alat za analizu internetskih stranica „Google Analytics”, kojime analiziramo ponašanje posjetitelja naše internetske stranice na anoniman i skupni način. Alatu Google Analytics dozvoljavamo instalaciju kolačića i njihovo upravljanje na ovoj internetskoj stranici. Google Analytics koristi sljedeće kolačiće:

  • senzacionalno.hr
  • Ovaj kolačić pohranjuje podatke o svojim korisnicima radi stjecanja saznanja i njihovim potrebama. Namjena ovog kolačića je za poboljšanje kvalitete usluge, kako i za spremanje korisničkih postavki, preporuke sadržaja i rezultata pretraživanja te praćenje korisničkih trendova . Kolačić je „trajni” i pohranjuje se lokalno na vaše računalo tijekom 26 mjeseci.

Kako prekinuti upotrebu kolačića?
Ako ne želite primati kolačiće, izmijenite postavke internetskog preglednika tako da se automatski onemogućava pohrana kolačića ili da se prikazuje obavijest ako određena internetska stranica želi pohraniti kolačiće na vaše računalo. Prethodno pohranjene kolačiće možete izbrisati i putem internetskog preglednika. Za određena područja i funkcije ove internetske stranice potrebni su kolačići i neće raditi u slučaju brisanja ili odbijanja prihvaćanja kolačića.

Ako želite onemogućiti da vam Google Analytics sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku: