MySpine - Opći uvjeti korištenja

I. Uvodne odredbe

Ovim Općim uvjetima regulirana su pravila korištenja aplikacije MySpine, funkcionalnosti  aplikacije, prava i obveze korisnika i autora aplikacije te zaštita osobnih podataka korisnika. 

Preuzimanjem i korištenjem aplikacije korisnik prihvaća ove Opće uvjete. 

Autor aplikacije MySpine je trgovačko društvo MARKER d.o.o., Ulica braće Radić 63, Varaždin,  Hrvatska. 

MySpine aplikacija namijenjena je osobama koje su nedavno imale operaciju cervikalnog ili  lumbalnog dijela kralježnice ili će se tek operirati. 

MySpine aplikacija nije besplatna. Cijena aplikacije korisniku je dostupna na platformama Google Play i App Store, na kojima je aplikaciju moguće kupiti. 

MySpine na jednom mjestu prikuplja i organizira podatke o oporavku korisnika te omogućuje  korisniku da pristupi sadržajima sa savjetima i informacijama o postoperativnom oporavku,  čestim pitanjima te korisnim proizvodima koji mu mogu olakšati postoperativni oporavak.  

II. Značenje pojmova

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: 

Autor aplikacije – trgovačko društvo MARKER d.o.o., Ulica braće Radić 63, Varaždin, Hrvatska.

Korisnik – fizička osoba koja koristi MySpine aplikaciju. 

MySpine – aplikacija za mobilne telefone i tablete koja educira korisnika o procesu oporavka  nakon operacije kralježnice te mu olakšava pristup informacijama o postoperativnom oporavku. Mobilni telefon – mobilni telefon s pristupom internetu na kojem postoji mogućnost instaliranja  dodatnih aplikacija i čiji operacijski sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje  funkcionalnosti MySpine mobilne aplikacije. 

Tablet – uređaj s pristupom internetu na kojem postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija i čiji operacijski sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje  funkcionalnosti MySpine mobilne aplikacije. U aplikaciji koja se koristi na ovom uređaju nije  dostupna funkcija mjerenja koraka i statistike kretanja. 

Izvještaj - detaljni interaktivni izvještaj kojim se daju informacije o tijeku oporavka korisnika,  a kojeg korisnik može podijeliti sa svojim liječnikom i/ili terapeutom.

Pin – jednokratni šesteroznamenkasti kod koji se generira za svaki izvještaj i kojeg je potrebno  unositi prilikom podjele poveznice na izvještaj putem servisa za slanje poruka ili kopiranjem i  dijeljenjem poveznice trećima. 

III. Tehnički preduvjeti za korištenje aplikacije

Prije instaliranja aplikacije MySpine, a kako bi instalacija bila uspješno provedena, korisnik mora osigurati:

 • pristup internetu,
 • uređaj koji podržava operacijski sustav iOS >= 12 ili Android >= 5 (Lolipop),
 • raspoloživi prostor za pohranu podataka na uređaju.

Nakon instalacije mobilne aplikacije MySpine, a kako bi aplikacija mogla ispravno funkcionirati, korisnik mora:

 • prihvatiti Opće uvjete korištenja,
 • prihvatiti Pravila privatnosti,
 • registrirati korisnički račun upisivanjem e-maila i lozinke,
 • u aplikaciju unijeti obvezne podatke: datum rođenja, datum operacije, operirani dio kralježnice (CS - Cervikalna kralježnice, LS - Lumbalna kralježnica), ime i prezime, visinu (radi izračuna dužine koraka korisnika) te kilažu.

IV. Tehnička podrška 

Autor aplikacije pruža tehničku podršku korisniku vezano za dodatna pitanja o korištenju  aplikacije, poteškoće ili nemogućnost korištenja MySpine aplikacije. 

Tehnička podrška ostvaruje se kontaktiranjem autora aplikacije putem kontakt obrasca na https://www.myspine-app.com/kontakt/ ili putem live chata. 

Na sve upite korisnika autor aplikacije odgovorit će u najkraćem mogućem roku. 

V. Funkcionalnosti aplikacije

MySpine aplikacija korisniku omogućuje:

 • pristup dnevnim treninzima i treninzima hodanja, ovisno o datumu operacije i operiranom dijelu kralježnice;
 • program hodanja s preporukama dnevnog broja koraka ovisno o broju dana proteklih od operacije. U ovom programu moguće je samostalno definirati dnevni cilj i naknadno dodavati korake ako korisnik za vrijeme hodanja nije imao uređaj. Za najpreciznije brojanje koraka potrebno je aplikaciji dopustiti praćenje fizičke aktivnosti i isključiti optimizaciju baterije kako bi aplikacija uvijek bila upaljena;
 • brojač dopuštenog vremena sjedenja ovisno o broju dana proteklih od operacije u sklopu kojeg aplikacija šalje korisniku obavijest da je dopušteno vrijeme sjedenja isteklo;
 • pristup svim statistikama evidencije kretanja, evidencije bolova i trnaca, te dnevnih zabilješki kako se korisnik osjeća (dnevnik boli);
 • pristup povijesnom pregledu svih aktivnosti vezanih za postoperativni oporavak;
 • prilaganje medicinske dokumentacije i fotografija ožiljka;
 • slanje detaljnog i interaktivnog izvještaja postoperativnog oporavka liječniku koji je aktivan 30 dana od dana slanja poveznice;
 • sustav za bodovanje i napredovanje kroz razine oporavka u sklopu kojeg korisnik izvršavanjem dnevnih zadataka skuplja bodove i prati svoj napredak;
 • statistiku postignuća postoperativnog oporavka o tome koliko je koraka i kilometara korisnik napravio od dana operacije, koliko je puta postigao ciljani dnevni broj koraka i odradio vježbi i treninga hodanja, koliko su puta evidentirani bolovi i kilaža, koliko je korisnik napravio dnevnih zadataka te koliko je dana prošlo od operacije, odnosno od početka korištenja aplikacije;
 • kreiranje podsjetnika za uzimanje lijekova;
 • zabilježbu bolova i kilaže (bol u vratu, bol i trnci u rukama, bol u križima, bol i trnci u nogama – dnevnik boli);
 • slanje notifikacije za dnevne treninge i treninge hodanja, uzimanje lijekova, dopušteno vrijeme sjedenja, prelazak na novu razinu u postignućima, evidenciju boli, dnevni izvještaj o jučerašnjem broju koraka i tjednom prosjeku napravljenih koraka;
 • upoznavanje s korisnim proizvodima i pomagalima koji korisniku mogu olakšati proces oporavka;
 • povijesni pregled svih dnevnih zadataka, bolova, podsjetnika i dnevnih zabilješki bolova.

VI. Prava i obveze korisnika i autora aplikacije

Ispravan rad aplikacije  

Autor aplikacije omogućuje tehničko funkcioniranje aplikacije, osigurava njezin ispravan rad te pruža tehničku podršku korisniku. 

Za ispravan rad aplikacije korisnik mora aplikaciju redovito ažurirati. 

Za ispravno i potpuno funkcioniranje aplikacije korisnik mora omogućiti korištenje senzora za  praćenje fizičke aktivnosti te isključiti optimizaciju baterije. Ukoliko korisnik ne isključi  optimizaciju baterije, može se dogoditi da se koraci neće brojiti. 

Korisnik uređaja koji podržava operacijski sustav iOS >= 12 ne mora isključiti optimizaciju baterije. 

Odgovornost Korisnika 

Korisnik aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost i sve vježbe izvodi u skladu sa svojim  zdravstvenim mogućnostima i preporukama liječnika i/ili terapeuta. Korisnik se prije izvođenja vježbi dostupnih u aplikaciji dužan konzultirati sa svojim liječnikom i/ili terapeutom. 

Korisnik nema pravo aplikaciju modificirati, umnožavati, distribuirati ili izvoditi bilo kakve  druge radnje na aplikaciji koje nisu povezane s korištenjem aplikacije u svrhu za koju je  izrađena. 

Materijalni nedostaci 

Autor aplikacije odgovara za materijalne nedostatke MySpine aplikacije, sukladno  primjenjivim propisima. 

Korisnik je obvezan obavijestiti autora aplikacije o postojanju vidljivih nedostataka u roku od  dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od kupnje  MySpine aplikacije. 

Autor aplikacije ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od  kupnje MySpine aplikacije. 

Jednostrani raskid ugovora 

Korisnik ima pravo u svako doba obrisati svoj korisnički račun i sve prikupljene podatke. Račun  i sve prikupljene podatke o oporavku Korisnik može obrisati preko stavke ''Moj račun i  postavke'' koja se nalazi u izborniku aplikacije.

Autor aplikacije ima pravo izbrisati korisnički račun korisnika u slučaju kršenja odredbi ovih  Općih uvjeta, kršenja odredbi zakona ili u slučaju prijave zlouporabe korisničkog računa. 

VII. Autorsko pravo

Autoru aplikacije MARKER d.o.o. pripadaju sva vlasnička i autorska prava na MySpine aplikaciji.  

Preuzimanjem aplikacije korisnik ima pravo aplikaciju koristiti u svrhu za koju je namijenjena te nije ovlašten aplikaciju modificirati, umnožavati, distribuirati ili izvoditi bilo kakve druge radnje na aplikaciji koje nisu povezane s korištenjem aplikacije u svrhu za koju je izrađena.  

Korisnik samim korištenjem sadržaja objavljenog u aplikaciji ne stječe autorska niti vlasnička prava na objavljenim sadržajima niti na MySpine aplikaciji. 

Korisnik nema pravo koristiti aplikaciju u komercijalne svrhe. 

VIII. Ograničenje odgovornosti

Aplikacija MySpine ne dijagnosticira stanja ili bolesti, ne jamči oporavak korisniku niti  zamjenjuje od liječnika i/ili terapeuta propisanu fizikalnu terapiju. MySpine aplikacija je  prvenstveno alat koji korisniku omogućuje prikupljanje informacija koje su mu potrebne za lakši oporavak nakon operacije leđa.  

MySpine korisnika educira o postoperativnom oporavku te omogućuje korisniku da sa svojim liječnikom i/ili terapeutom podijeli detaljni interaktivni izvještaj o svom oporavku. 

MARKER d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu imovinsku ili neimovinsku štetu ili izmaklu korist koja korisniku nastane korištenjem aplikacije te korisnik aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost. 

Korisniku se preporučuje držati se preporuka liječnika i/ili terapeuta te aplikaciju koristiti odgovorno i u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima. 

Svi treninzi u aplikaciji izrađeni su u suradnji sa stručnim timom poliklinike Lumbalis te u skladu sa standardnim postoperativnim protokolima koji se koriste u rehabilitaciji. Svaki oporavak je individualan te se korisniku prije izvođenja vježbi preporučuje prethodno savjetovanje sa svojim liječnikom i/ili terapeutom. 

Program vježbanja u MySpine aplikaciji ne temelji se na korisničkim podacima, već korisnik samostalno odabire vježbe dostupne u aplikaciji. 

MARKER d.o.o. ne prati izvođenje vježbi korisnika i ne jamči učinkovitost izvedenih vježbi. Učinak vježbi može biti različit za pojedinog korisnika, ovisi o mnogim čimbenicima te može dovesti do nuspojava i neugodnosti uzrokovanih izvođenjem vježbi dostupnih u aplikaciji.  

Svi materijali sadržani u aplikaciji ne predstavljaju medicinski savjet i služe korisniku isključivo u informativne i edukativne svrhe. Korisnik je odgovoran za održavanje svog zdravlja i provođenje potrebnih pregleda i konzultacija. 

MARKER d.o.o. ne jamči stalnu dostupnost svih funkcionalnosti aplikacije kao i njihov besprijekoran rad. Korisnik prihvaća da mogu postojati okolnosti koje utječu na rad MySpine aplikacije, a koje nisu odgovornost autora aplikacije. 

IX. Zaštita osobnih podataka

Korisnik instalacijom MySpine aplikacije i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prilikom prvog pokretanja aplikacije postaje korisnikom aplikacije.

Korištenjem MySpine aplikacije prikupljaju se podaci o korisničkom računu (e-mail, lozinka, IP adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol) i medicinski podaci (datum operacije, vrsta operacije).

Ako se aplikacija sruši, prikupljaju se podaci o rušenju aplikacije (specifikacije korisničkog uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar aplikacije).

Bez korištenja navedenih kategorija osobnih podataka nije moguće pristupiti aplikaciji niti koristiti aplikaciju.

Korisnik može samostalno unijeti u aplikaciju podatke koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje aplikacije, kao što su osobni podaci (visina, težina, fotografija) te medicinski i zdravstveni podaci (anamneza, evidencija bolova, evidencija kretanja, vrijeme uzimanja lijekova, dnevne bilješke). Ako Korisnik dobrovoljno unese ove podatke, MARKER d.o.o. će iste obraditi.

Voditelj obrade podataka je MARKER d.o.o., Ulica braće Radić 63, Varaždin, Hrvatska. Voditelja obrade Korisnik može kontaktirati putem e-maila: [email protected], a službenika za zaštitu podataka putem e-maila: [email protected].

Više o zaštiti podataka Korisnik može saznati na internetskoj stranici https://www.myspine-app.com/pravila-privatnosti/.

X. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora autor aplikacije i korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.  

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje. 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije: "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR". 

XI. Izmjene i dopune

Autor aplikacije zadržava pravo naknadne izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, o čemu će Korisnik biti obavješten objavom na internetskoj stranici https://www.myspine-app.com/uvjeti-koristenja/.