Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

"My Spine" - aplikacija za pomoć pri postoperativnom oporavku

Naziv projekta

„Komercijalizacija rješenja "My Spine" za pomoć pri postoperativnom oporavku“
Šifra projekta KK.03.2.2.06.0118

Kratki opis projekta

Realizacija ovog projekta omogućit će Korisniku komercijalizaciju inovativnog rješenja „My Spine“ koje predstavlja integrirano, savjetodavno i edukativno rješenje namijenjeno praćenju i usmjeravanju pacijenta tijekom oporavka u vlastitom domu prvih nekoliko mjeseci nakon operacije kralježnice. Rješenje se bazira na stručnom savjetovanju kroz edukativnu aplikaciju.

Korisnik treba provesti izmjene u organizaciji poslovanja i uvesti nove poslovne procese što je ujedno i predmet ovog projekta. Osim navedenih aktivnosti projekt obuhvaća i ulaganje u materijalnu imovinu, kojom će se podržati korištenje inovativnog rješenja od strane korisnika te osigurati korisnička podrška, i provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

S aspekta utjecaja na poslovanje Korisnika, realizacija ovog projekta odnosno komercijalizacija inovativnog rješenja „My Spine“ omogućit će jačanje prepoznatljivosti i ugleda na tržištu s obzirom da će Korisnik moći prezentirati "My Spine" kao referentni proizvod pri komunikaciji s potencijalnim klijentima i javnošću te na taj način predstaviti svoju novu strategiju razvoja koja se temelji na razvoju inovativnih rješenja i predstavljaju digitalnih rješenja koja mogu doprinijeti razvoju novih popratnih usluga u sektoru zdravstva.

Provedba ovog projekta stvorit će pretpostavke za rast i širenje poslovanja, što uključuje povećanje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza, te zapošljavanje novih stručnih djelatnika što će dodatno doprinijeti kvaliteti i rastu poslovanja. Sve navedeno doprinijet će atraktivnosti poduzeća na tržištu te ostvarivanju suradnje s novim partnerima na razvoju inovativnih tehnoloških rješenja, posebno u području zdravstva uzimajući u obzir uspješnu dosadašnju suradnju sa specijalistima za kralježnicu na razvoju rješenja "My Spine".

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.686.758,73 HRK
  • Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.021.639,68 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 2.100.198,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1. travnja 2020. – 1. travnja 2022.

Kontakt za više informacija

e-mail: [email protected]

Linkovi