Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

FINPOS - Program za financijsko-poslovnu evidenciju i analizu

Naziv projekta

„FINPOS - Program za financijsko-poslovnu evidenciju i analizu“
Šifra projekta KK.03.2.2.02.0028.

Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren s jedne strane na komercijalizaciju novog softverskog rješenja FINPOS na globalnom tržištu, a s druge strane na implementaciju novih internih procesa poslovanja koji će biti direktno povezani s unaprjeđenjem i isporukom inovativnog proizvoda kupcima i krajnjim korisnicima.

Pripreme za komercijalizaciju podrazumijevaju uvođenje promjena u internoj organizaciji poslovanja i implementaciju tri nova poslovna procesa u poslovanju tvrtke i to u segmentu pružanje podrške kupcima, IT održavanja inovativne platforme te praćenja izmjena u lokalnoj i međunarodnoj računovodstvenoj regulativi i prilagodba aplikacije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju tvrtke i uspješan prijenos inovativnih ideja u poslovni poduhvat spreman za tržište. On uključuje komercijalizaciju prethodnih izdvajanja za istraživanje, razvoj i inovacije te otvaranje tri nova radna mjesta stvorena projektom u svrhu stvaranja novog softverskog rješenja s potencijalom rasta i internacionalizacije poslovanja i pripreme za samu komercijalizaciju FINPOS proizvoda.

Komercijalizacija inovativne aplikacije za računovodstvene aktivnosti utjecat će na uvođenje novih internih procesa i organizacije poslovanja usmjerenih na podršku kupcima te unaprjeđenje i prilagodbu softverskog rješenja zahtjevima kupaca i korisnika s ciljem postizanja većeg zadovoljstva kupaca i prepoznatljivosti na tržištu. Projekt će imati izravan utjecaj na povećanje prihoda i otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.904.538,62 HRK
  • Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 1.816.663,36 kn
  • Iznos bespovratnih sredstava iz EU fondova iznosi 908.331,68 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

01.08.2018. - 01.02.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: [email protected]

Linkovi